Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa

Sitemap  |  Index  |  Disclaimer    NL  |  EN    RSS Feed

Adviezen

Laat de beste bloemen bloeien

September 2010

 

De Europese Commissie heeft op 10 juni 2010 drie documenten gepubliceerd met nadere richtlijnen voor de implementatie van de RED. De Commissie Corbey is blij met de uitleg die op tal van punten wordt gegeven. Voor een goede implementatie van de EU-richtlijnen (RED en FQD) zijn er echter ook nog een aantal zaken die nadere aandacht behoeven of verder moeten worden verduidelijkt.

 

De Commissie Corbey heeft geïdentificeerd welke zaken nog onderbelicht zijn om een goede implementatie van de RED/FQD mogelijk te maken. Hierbij is meegenomen welke keuzes nationale overheden op basis van de mededelingen nog kunnen maken. Dit advies bevat een serie aanbevelingen gericht op een succesvolle implementatie van de RED. Bij deze aanbevelingen is een onderscheid gemaakt tussen gewenste verduidelijking van de Europese Commissie en aspecten die te maken hebben met de implementatie van de RED in Nederland.

 

Downloads
Advies Laat de beste bloemen bloeien
Aanbiedingsbrief Commissie Corbey aan kabinet