Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa

Sitemap  |  Index  |  Disclaimer    NL  |  EN    RSS Feed

Adviezen

Land in zicht!

November 2012

 

Het onderwerp ILUC blijft het biomassadebat bezighouden. Dit advies evalueert het wetsvoorstel dat de Europese Commissie in 2012 presenteerde over wijziging van de Hernieuwbare Energie Richtlijn (RED) en de BrandstofKwaliteitsRichtlijn (FQD) om recht te doen aan de verdringing van landbouwgronden voor de productie van biobrandstoffen.

 

De analyse van de Commissie Corbey is in principe positief. Eindelijk wordt op Europees niveau erkend dat ILUC optreedt en dat het negatieve effecten heeft op voedselzekerheid, broeikasgasemissies en biodiversiteit. De maatregelen die de Europese Commissie voorstelt, zijn echter niet zo krachtig als de commissie graag zou zien. Zo vindt het idee geen steun dat de landbouwsector middels een malus mag worden gestimuleerd duurzamer te produceren. De RED introduceert namelijk wel een ILUC-factor, maar alleen als rapportageplicht zonder gevolgen.

 

Het wijzigingsvoorstel van de Richtlijnen zorgt slechts beperkt voor echte reductie van het risico op ILUC; het voorstel doet niets voor biodiversiteit; het zet slechts beperkt aan tot innovatie van landbouwmethoden en technologie, en het leidt niet tot het versneld halen van de eerdere doelstellingen uit de RED en de FQD. Het is dus een stap in de goede richting, maar nog niet voldoende.

 

De Nederlandse regering nam het advies over in de Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen die zij heeft opgesteld naar aanleiding van het ILUC-voorstel van de Europese Commissie.

 

Downloads
Advies Land in zicht!