Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa

Sitemap  |  Index  |  Disclaimer    NL  |  EN    RSS Feed

Adviezen

Maak biomassaketens deel van de oplossing!

Oktober 2010

 

Het advies Maak biomassaketens deel van de oplossing!  is gezamenlijk opgesteld door de Commissie Corbey en het Platform Groene Grondstoffen. Het bouwt voort op een eerder advies van de Commissie Corbey: Maak landbouw deel van de oplossing! Aanleiding voor een nieuw advies over indirecte effecten van het gebruik van biobrandstoffen is de consultatieronde van de Europese Commissie.

 

De directe effecten van veranderingen in landgebruik kunnen vrij eenvoudig berekend worden. Indirecte effecten (indirect land use change, ILUC) treden op wanneer energiegewassen geteeld worden op gronden waarop daarvoor voedsel werd verbouwd. Zolang de vraag naar voedsel niet vermindert, moet aangenomen worden dat dit voedsel elders geproduceerd gaat worden. Dat brengt ontginning van nieuwe landbouwgronden en uitstoot van broeikasgassen met zich mee. Wetenschappers hebben het laatste jaar hard gewerkt aan modellen om deze indirecte effecten te kunnen inschatten. Die blijken aanzienlijk te zijn.

 

De Commissie Corbey en het Platform Groene Grondstoffen zijn van mening dat indirecte effecten voluit moeten meewegen in de berekening van de broeikasgasbalans. Er is dus een realistische ILUC-factor nodig, waarbij door middel van overgangstermijnen producenten geholpen kunnen worden om hun productiewijze aan te passen. Zonder garantie van een duurzame inzet van biomassa, kan een bio-economie niet succesvol zijn.

 

Downloads
Advies Maak biomassaketens deel van de oplossing!
Aanbiedingsbrief aan kabinet