Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa

Sitemap  |  Index  |  Disclaimer    NL  |  EN    RSS Feed

Adviezen

Duurzaamheid en daadkracht

Januari 2011

 

Dit advies dient vooral als een bundeling van het werk en de visie van de commissie tot 2011. Het Kabinet-Rutte is dan net aangetreden: met dit advies voorziet de commissie de nieuwe regering van een stoomcursus 'duurzame biobased economy', en introduceert ze zichzelf als adviseur.

 

Centraal staat dat de transitie naar een biobased economy grote economische kansen met zich meebrengt. Daarnaast is deze transitie ook noodzakelijk, uit oogpunt van leefbaarheid. De transitie gaat echter niet zonder concrete randvoorwaarden en consistent beleid.

 

Twaalf concrete opdrachten
In twaalf concrete opdrachten zet de commissie haar beleidsvisie helder uiteen: 1) Stimuleer niet rücksichtlos álle biomassaproductie, maar alleen de bewezen duurzame; 2) Stel naast de hoofddoelstelling van 10% duurzame energie voor de transportsector in 2020 tevens subdoelstellingen voor elektrisch transport (2%) en voor biobrandstoffen uit reststromen en groen gas (3 tot 5%). 3) Signaleer eerlijk eventuele ongewenste gevolgen van het beleid; 4) laat Voedsel voor Energie gaan; 5) Bescherm de natuur; 6) Pak indirecte effecten (ILUC) aan; 7) Voorkom oneerlijke concurrentie; 8) Stem internationaal afspraken af 9) Voed het maatschappelijk debat; 10) Investeer in landbouw, bosbouw,  het platteland; 11) en in techniek en innovatie; 12) Maak duurzaam beleid in alle sectoren, niet alleen 'bio-gerelateerde'.

 
Het advies wordt uitgebreid door de SER aangehaald en overgenomen in haar eigen advies Meer chemie tussen groen en groei' van december 2010.

 

Downloads
Advies Duurzaamheid en daadkracht
Aanbiedingsbrief Commissie Corbey aan kabinet