Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa

Sitemap  |  Index  |  Disclaimer    NL  |  EN    RSS Feed

Adviezen

Met groter gemak, minder in de afvalbak

Juni 2011

 

Dit advies gaat specifiek in op de reststromen van vaste biomassa. De Commissie Corbey doet een voorstel voor definities en de corresponderende duurzaamheidseisen. Hiermee is het een verdere uitwerking van het eerdere advies Nederland duurzaam aan kop, waarin een voorstel wordt gedaan voor duurzaamheidscriteria voor vaste biomassa voor energie.

 

Steeds meer worden in de biobased economy reststromen ingezet. Dit is goed, omdat door de inzet van reststromen waarde wordt toegekend aan wat voorheen afval was. Maar welke duurzaamheidseisen moeten worden gesteld aan de inzet van reststromen? Vooral voor de elektriciteitssector is duidelijkheid over hoe om te gaan met reststromen van groot belang. Een wettelijk kader ontbreekt, terwijl vrijwillige systemen voor duurzaamheidscertificering geen eenduidige definities voor reststromen hanteren. Voor de markt is het daarmee onduidelijk hoe moet worden aangetoond dat de ingezette reststromen duurzaam zijn.

 

Het advies gaat in op definities en duurzaamheidseisen aan reststromen van vaste biomassa. De Commissie Corbey adviseert om de definities en eisen van de Europese Richtlijn voor Hernieuwbare Energie voor biobrandstoffen ook te volgen voor vaste biomassa. Hierdoor ontstaat één generiek kader van duurzaamheidscriteria. 

 

Downloads
Advies Met groter gemak, minder in de afvalbak
Aanbiedingsbrief Commissie Corbey aan kabinet