Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa

Sitemap  |  Index  |  Disclaimer    NL  |  EN    RSS Feed

Nieuws

Commissie Corbey neemt afscheid met eindpublicatie

Datum: 16 maart 2016

De Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa (Commissie Corbey) neemt na een periode van zeven jaar afscheid. De commissie werd in 2009 ingesteld door het ministerie van VROM (nu IenM) – later mede ondersteund door het ministerie van EZ. Opdracht was Nederland de kansen laten benutten die de ontwikkeling van een biobased economy biedt, zoals verduurzaming van landbouw, energie en chemie.
 

Tussen 2009 en 2016 heeft de Commissie Corbey 23 adviezen uitgebracht. De adviezen van de Commissie Corbey richten zich op de Nederlandse regering: wat kan Nederland doen, wat is aan Europa en welke (internationale) akkoorden zijn hiervoor nodig? In de derde en laatste periode werkte de Commissie Corbey vanuit een gedeelde visie op de biobased economy van de toekomst naar concrete beleidsadviezen. Hoe ziet een duurzame biobased economy eruit in 2030 en hoe kunnen we die het beste bereiken? Hierover gaf de commissie zowel korte- als langetermijnadviezen, gevraagd en ongevraagd.

Ter gelegenheid van het einde van de opdracht is een publicatie gemaakt die terugblikt op de behaalde resultaten en de geleverde bijdrage aan de biobased economy. Hieronder kunt u de publicatie bekijken en aanvullende bijdragen lezen van minister Kamp, Jacqueline Cramer, Dorette Corbey en de andere commissieleden.

 

Eindpublicatie Commissie Corbey

Voorwoord Dorette Corbey

Voorwoord minister Kamp

Voorwoord Jacqueline Cramer

Leden over de Commissie Corbey