Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa

Sitemap  |  Index  |  Disclaimer    NL  |  EN    RSS Feed

Nieuws

Corbey reageert op visie KNAW in het FD

Datum: 4 maart 2015

In een opiniestuk in het Financieele Dagblad reageren Dorette Corbey en Patricia Osseweijer op de visie van de KNAW op biobrandstoffen en de bijstook van biomassa.

 

Aanleiding voor het opiniestuk van Dorette Corbey en Patricia Osseweijer (TU Delft) was de veelbesproken visie die de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) op 12 januari 2015 publiceerde over biobrandstoffen en de bijstook van biomassa. De KNAW vindt het bijstoken van hout in kolencentrales onverstandig, net als het inzetten van biobrandstoffen ter vervanging van diesel of benzine.

 

Geen willekeurige kap bomen
Corbey en Osseweijer beargumenteren dat de strenge duurzaamheidscriteria voorkomen dat bomen willekeurig gekapt worden voor bijstook in kolencentrales. Meegestookt hout komt namelijk vooral uit reststromen zoals snoeihout. Bovendien is het meestoken van resthout slechts een tijdelijke maatregel om de broeikasgasuitstoot te verminderen.

 

Biobrandstoffen als stimulans
De KNAW is tegen de inzet van biobrandstoffen omdat hiervoor landbouwgrond nodig is. Ook voor biobrandstoffen gelden duurzaamheidscriteria die verdringing van landbouwgrond voor voedsel voorkomen. Gebruik van biomassa voor energie en brandstof stimuleert juist de lokale economie, sociale ontwikkeling en voedselzekerheid. Lokale boeren profiteren van hogere inkomsten en betere infrastructuur, die nieuwe investeringen in de landbouw mogelijk maken.

 

Voldoende landbouwgrond
Volgens Corbey en Osseweijer is er wereldwijd voldoende landbouwgrond beschikbaar om de groeiende wereldbevolking te voeden én ruimte te bieden voor duurzame toepassingen van biomassa. De vraag is hoe we de bio-economie zó kunnen ontwikkelen dat ze kansen biedt aan mensen en bedrijven en daarnaast natuur beschermt en klimaatverandering bestrijdt. Daarvoor zijn onderzoek en investeringen nodig, en beleid dat duurzaamheid en efficiëntie voorop stelt.  Bio-energiebeleid vormt daarbij een opstap naar hoogwaardiger toepassingen van biomassa.

 

Lees hier het volledige opiniestuk uit het FD. 

 

Illustratie: Hein de Kort