Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa

Sitemap  |  Index  |  Disclaimer    NL  |  EN    RSS Feed

De commissie

De commissie

De Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa, ook wel de Commissie Corbey genoemd, is ingesteld door het ministerie van IenM in 2009 en wordt ook ondersteund door het ministerie van EZ. De Commissie Corbey wil ertoe bijdragen dat Nederland de kansen benut die de ontwikkeling van een biobased economy biedt, zoals verduurzaming van landbouw, de energiesector en de chemiesector. Daarnaast biedt de biobased economy kansen voor innovatie, kennisontwikkeling en werkgelegenheid hier en elders in de wereld. De Commissie Corbey is zich bewust van mogelijk negatieve effecten van het stimuleren van grootschalig gebruik van biomassa voor energiedoeleinden en materialen. Duurzaamheid is daarop het antwoord. De Commissie Corbey doet voorstellen om waar nodig nieuwe invulling te geven aan duurzaamheid en bepleit daarbij praktische en controleerbare uitvoeringsmaatregelen. Daarnaast heeft het ministerie aan de commissie gevraagd om haar adviezen breder te verspreiden om zo de impact van de adviezen te vergroten.