Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa

Sitemap  |  Index  |  Disclaimer    NL  |  EN    RSS Feed

De commissie

Opdracht

Het mandaat van de Commissie Corbey is bij de verlenging in 2013 en 2015 onveranderd: het betreft de inzet van biomassa in de hele biobased economy (energie, chemie en materialen). De Commissie Corbey is in juni 2009 ingesteld met als belangrijkste taak de regering gevraagd en ongevraagd te adviseren over duurzaamheid bij de productie en gebruik van biomassa en het bieden van een forum voor maatschappelijke discussie.

Volgens het Instellingsbesluit (9 augustus 2013) is de belangrijkste taak van de Commissie Corbey het uitbrengen van adviezen over:

 

a. de mogelijkheden om het aandeel duurzame biomassa in de Nederlandse economie te vergroten:

  • de mogelijkheden voor het uitbreiden van de werkingssfeer van duurzaamheidscriteria voor biomassa naar andere sectoren (alle vormen van energieproductie, chemie);
  • duurzaamheidsprestaties van fossiele grondstoffen en voedselproductie, voor zover relevant voor de concretisering van een duurzame biobased economy;
  • efficiënte inzet van de schaarse duurzame biomassa;
  • transparantie en certificering van duurzame biomassa.

 

b. het verwezenlijken van de 10%-doelstelling uit de RED, waarbij in ieder geval wordt ingegaan op:

  • de optimale inzet van de meest duurzame biobrandstoffen;
  • mogelijkheden van uitbreiding van de 10%-doelstelling naar andere vervoersmodaliteiten;
  • indirecte effecten;
  • sociale aspecten.

 

Nog steeds roept het gebruik van biomassa en biobrandstoffen grote maatschappelijke vragen op. Tegelijkertijd is de ontwikkeling van een biobased economy van groot politiek en economisch belang. De Commissie Corbey is daarom gevraagd een forum te bieden voor maatschappelijke discussie.

 

De Commissie Corbey is ingesteld door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. De Commissie adviseert de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de minister van Economische Zaken en waar relevant andere leden van het kabinet. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Economische Zaken zorgen gezamenlijk voor de financiering van de Commissie Corbey.