Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa

Sitemap  |  Index  |  Disclaimer    NL  |  EN    RSS Feed

Nieuws

Duurzame bio-economie in 2030: wat kunnen we mórgen al realiseren?

Datum: 20 januari 2015

De Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa heeft een conceptvisie duurzame bio-economie 2030 gepubliceerd en ging hierover met alle stakeholders in gesprek op vrijdag 16 januari 2015. Hoe bereiken we een duurzame bio-economie en zijn we op de goede weg? Waar liggen kansen en hoe lossen we de knelpunten op?

 

De bijeenkomst over de toekomstvisie van de Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa viel precies in de week dat de KNAW een kritische visie publiceerde over biobrandstoffen en bijstook van biomassa en de Tweede Kamer debatteerde over het Energieakkoord. Toch is er tijdens de bijeenkomst tussen de vele deelnemers vooral consensus over het belang van een bio-economie. Voorzitter Dorette Corbey: “In onze visie is er in een bio-economie een belangrijke rol weggelegd voor duurzame biomassa. Willen we klimaatverandering tegengaan, dan moeten we minder afhankelijk worden van fossiele grondstoffen. Maar natuurlijk is er ook nog een aantal obstakels: economisch, sociaal, ecologisch, technologisch en politiek.”

 

Hoe gaan we die bio-economie in 2030 bereiken?

De commissie ziet vier routes op weg naar een bio-economie in 2030. CE Delft heeft deze routes verder uitgewerkt en heeft geanalyseerd welke biomassatoepassingen binnen welke route een belangrijke rol spelen. BE-Basic heeft de achterliggende studies naar vraag en aanbod van biomassa uitgevoerd. Corbey: “Doel van de bijeenkomst is zoveel mogelijk input te krijgen op de visie zoals deze er nu ligt. We willen in het voorjaar de definitieve visie aanbieden aan het kabinet, met zoveel mogelijk commentaar van alle stakeholders erin verwerkt.”

 

Spreker André Faaij, directeur van de Energy Academy Europe en hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, kan zich op hoofdlijnen vinden in de visie, maar roept op tot een nadere uitwerking. Faaij ziet een belangrijke rol voor biomassa als energiebron, de andere spreker, Rudy Rabbinge, wil daarentegen biomassa alleen inzetten als grondstof voor bijvoorbeeld de chemie. Volgens de emeritus hoogleraar van Wageningen UR verschilt de visie van de KNAW daarin van de visie van de Commissie Corbey.

 

2030 begint morgen
Corbey: “De sprekers, panelleden en deelnemers zijn het in grote lijnen eens over het positieve effect van de bio-economie en de roep om meer concrete stappen te zetten klonk vanmiddag luid en duidelijk. Ik denk dat we langzamerhand genoeg hebben gepraat over 2030. Wat kunnen we morgen al realiseren? Dat is waarover we ook willen praten en de discussies en workshops van vandaag bieden daarvoor interessante aanknopingspunten. Meer kennis en transparantie is hierin enorm belangrijk. Op alle niveaus: mondiaal, Europees, regionaal. Niet iedereen weet wat een biobased economy inhoudt of wat de CO2-inhoud van producten is. Meer bewustwording zorgt voor meer draagvlak en hopelijk ook meer actie.”

 

De Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa publiceerde op 18 december 2014 haar Visie op een duurzame bio-economie in 2030. De uitkomst van de discussiebijeenkomst op 16 januari 2015 wordt in het visiedocument verwerkt. De Commissie Corbey zal de definitieve visie in het voorjaar van 2015 aanbieden aan het kabinet. 

 

Downloads

Verslag van de visiebijeenkomst

Sheets presentatie prof. dr. Rabbinge