Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa

Sitemap  |  Index  |  Disclaimer    NL  |  EN    RSS Feed

Nieuws

Kabinet reageert op advies verduurzaming voedselsector

Datum: 6 november 2014

In een brief aan de Tweede Kamer op 5 november reageren staatssecretarissen Dijksma van EZ en Mansveld van IenM op het advies van de Commissie Corbey over verduurzaming van de voedselsector. Zij vinden het voorstel van de Commissie Corbey om de criteria voor biobrandstoffen ook toe te passen op voedselproductie interessant en vragen de Alliantie Verduurzaming Voedsel dit verder te onderzoeken. 

 

Het kabinet onderschrijft het belang van verduurzaming van voedselsystemen. Er is een toenemende belangstelling voor dit onderwerp, zo blijkt ook uit adviezen van het Planbureau voor de Leefomgeving, de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur en een advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. In de brief erkent het kabinet de complexe opgave en het belang van samenwerking met het bedrijfsleven om verduurzaming van de voedselsector te bewerkstelligen.

 

Duurzaamheidscriteria biobrandstoffen

De Commissie Corbey adviseert in haar Advies Verduurzaming Voedselsectorvan juni 2014 onder andere om te leren van de duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen. Deze kunnen ook worden toegepast op de productie van voedsel. De staatssecretarissen vinden dit een interessant idee en zullen de Alliantie Verduurzaming Voedsel, met wie de Commissie Corbey zelf ook in gesprek is, verzoeken om te onderzoeken of dit een aanvulling kan zijn op de huidige agenda.

 

Marktontwikkeling duurzame producten

Ook deed de Commissie Corbey enkele voorstellen om de markt voor duurzame producten te stimuleren. Hiervoor is het bedrijfsleven primair zelf verantwoordelijk, vinden de staatssecretarissen. Het kabinet zal de Alliantie Verduurzaming Voedsel om een reactie vragen op de aanbevelingen van de Commissie Corbey voor rapportage, doelstellingen en certificering. 

 

Algemeen Overleg Voedsel

Op 9 december 2014 spreekt de Tweede Kamer met staatssecretaris Dijksma over voedsel tijdens een Algemeen Overleg. Het advies van de Commissie Corbey staat hiervoor op de agenda.

 

Downloads

Kabinetsreactie op het voedseladvies Commissie Corbey

Advies Verduurzaming Voedselsector