Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa

Sitemap  |  Index  |  Disclaimer    NL  |  EN    RSS Feed

Leden

Dominic Boot

Dominic Boot studeerde, na het behalen van het gymnasium B eindexamen, van 1958 tot 1964 scheikunde en filosofie aan de Rijksuniversiteit Leiden. Van 1965 tot 1999 werkte hij bij Shell en vervulde sinds 1981 functies in de directie van de Shell Raffinaderijen in Nederland, Frankrijk, Engeland en Singapore. Hij was van juni 1999 tot mei 2011 algemeen directeur van de Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI), die de gemeenschappelijke belangen behartigt van de grootste oliemaatschappijen in Nederland.

 

Dominic voelt zich al sinds de jaren ’80 betrokken bij de nauwe samenhang tussen ecologie en economie. Sinds de ondertekening van het Kyoto-akkoord door Nederland is hij nauw betrokken geweest bij de vermindering van de CO2-uitstoot van de Nederlandse raffinaderijen bij de vermindering van het zwavelgehalte van motorbrandstoffen.

                                                                                                                                                        

Van 2002 tot 2005 was Dominic als lid van de stuurgroep van de NOVEM-studie ‘Biofuels in the Dutch market’ actief betrokken bij de voorbereiding van de invoering van biobrandstoffen in Nederland. Sinds 2008 is hij lid van de Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa. Als lid van de Rotary is Dominic sinds 2000 actief als vrijwilliger in de Haagse Schilderswijk bij de integratie van de nieuwe Nederlanders.

 

Contact met Dominic Boot?

E-mail