Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa

Sitemap  |  Index  |  Disclaimer    NL  |  EN    RSS Feed

Leden

Johan Sanders

Sinds 2004 is Johan Sanders is hoogleraar van de leerstoel Valorisatie van Plantaardige Productieketens (VPP) aan de Universiteit Wageningen. Het onderzoek richt zich op maximale reductie van fossiel grondstoffengebruik op een kosteneffectieve manier, door middel van bioraffinage op zowel grote als kleine schaal en optimale toepassing van plantaardige grondstoffen.

 

Johan is in 1977 gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam op een moleculair biologisch proefschrift over mitochondriaal DNA. Van 1977 tot 1993 werkte hij bij Gist-brocades, waar hij een onderzoeksgroep opzette die de genetische modificatie van de productie van een groot aantal enzymen succesvol realiseerde, waarna hij R&D directeur voedselonderzoek werd.

 

Van 1993 tot 2001 werkte Johan bij AVEBE als directeur R&D op het gebied van de optimalisatie van de toepassingseigenschappen en kostprijs van zetmeel zowel in de plant als daarbuiten. Sinds 2001 is hij werkzaam bij Universiteit Wageningen, eerst op een managementpositie en sinds 2004 in zijn huidige functie als hoogleraar. Begin 2014 gaat Johan met emeritaat. Hij zal parttime werkzaam zijn voor DLO/ Food and Biobased Research in Wageningen.

 

Johan Sanders volgen?

Linkedin