Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa

Sitemap  |  Index  |  Disclaimer    NL  |  EN    RSS Feed

Leden

Kees Boon

Kees Boon is voorzitter van de Algemene Vereniging Inlands Hout. Hij behartigt de belangen van ondernemers in de keten van bos en primaire houtverwerking tot producten waarom de markt vraagt, waaronder biomassa. Vanuit deze functie, maar ook vanuit zijn ervaring in de houtverwerkende industrie en het ontwikkelen van een certificeringsschema, heeft hij een breed netwerk in de (internationale) bos-, papier- en houtindustrie.

 

Kees rondde in 1974 zijn beroepsopleiding af aan de Hogere Bosbouw en Cultuurtechnische School (HBCS-bosbouw) in Arnhem. Daarna, met nog een korte periode in Zweden, werkte hij drie jaar in de Surinaamse bosbouw, drie jaar in het bosbeheer in Flevoland en anderhalf jaar in Indonesië op een plattelandsontwikkelingsproject. Terug in Nederland werkte Kees verschillende jaren bij Staatsbosbeheer op een afdeling bedrijfstakontwikkeling, waar hij verantwoordelijk werd voor de marketing en afzet van het door Staatsbosbeheer op de markt te brengen hout.

 

Kees heeft overzicht op de werking van de verschillende schakels van houtoogst tot en met eindproduct en de daarbij behorende brancheorganisaties (nationaal en Europees). Hij neemt deel aan verschillende overlegcircuits inzake duurzaamheid, een kwaliteitsregeling voor boswerk en een certificeringsregeling voor houtverduurzaming. Sinds 1991 is Kees voorzitter van de brancheorganisaties AVIH en VHN en sinds 2008 ook van de Nederlandse afdeling van PEFC.

 

Kees Boon volgen?

Linkedin