Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa

Sitemap  |  Index  |  Disclaimer    NL  |  EN    RSS Feed

Leden

Marieke Harteveld

In haar huidige functie als senior adviseur biobased economy (BBE) bij IUCN NL richt Marieke Harteveld zich op de duurzaamheidsaspecten van de productie en het gebruik van biomassa voor energie, chemie en materialen. Hierbij staat de impact van de BBE op ecosystemen en ecosysteemdiensten centraal. Ze adviseert bedrijven, overheden en IUCN NL’s partners over verduurzaming van biomassaketens en ontwikkelt met verschillende stakeholders duurzame biobased projecten.  

 

In 2002 rondde Marieke haar studie biologie aan de Universiteit Groningen af met een master in conservation ecology.Vervolgens werkte ze bij de Universiteit Göttingen aan haar promotieonderzoek naar de impact van landgebruiksverandering op de rhizosfeer van tropisch regenwoudin Indonesië. Na het behalen van haar doctorstitel startte Marieke in 2007 als beleidsadviseur bij Agentschap NL en werkte voor het ministerie van VROM op het biobrandstoffendossier, waarbij ze onder andere het ministerie vertegenwoordigde in het Global Bioenergy Partnership. Tevens was ze vanuit Agentschap NL een aantal jaren secretaris van het Biorenewables Business Platform. In 2011 werd ze consultant bij Ecofys en adviseerde klanten ten aanzien van duurzame biomassa en de ontwikkeling van biobased businessinitiatieven.   

 

Sinds begin 2013 bekleedt Marieke haar huidige functie bij IUCN NL, waarin ze haar achtergrond in de ecologie combineert met haar kennis en ervaring op het gebied van BBE en duurzaamheid.