Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa

Sitemap  |  Index  |  Disclaimer    NL  |  EN    RSS Feed

Leden

Peter-Paul Schouwenberg

Peter-Paul Schouwenberg is sinds 2013 Manager Environment - Biobased Economy bij RWE/Essent. Hier is hij verantwoordelijk voor nieuwe ontwikkelingen en bestuursrechtelijke zaken, inclusief stakeholder management.D

                                                                                                                                                                                         

Peter-Paul heeft een juridische (bestuursrecht) en (technische) bedrijfskundige achtergrond en is sinds 1986 – met een onderbreking van twee jaar – werkzaam bij RWE/Essent en haar voorgangers. Hij was eerder vicepresident biofuels & development bij Essent Supply and Trading in Genève, waar hij ruim tien jaar verantwoordelijk was voor de sourcing, handel en ontwikkeling van biomassa op wereldwijde schaal. Hij ontwikkelde een uniek track & trace systeem (Green Gold Label) dat wereldwijd gebruikt wordt in discussies over de duurzaamheid van biomassa en hij was een van de initiatiefnemers van het standaard Gafta (handels)contract voor biomassa. Peter-Paul was betrokken bij de ontwikkeling van verschillende nieuwe (bio-)brandstoffen voor de opwekking van duurzame groene elektriciteit. Voor de ontwikkeling van een fair trade koffiebonenpallet in Brazilië ontving hij de SCAA (Specialty Coffee Association of America) duurzaamheidsaward.

Peter-Paul is voorzitter van het Rotterdam Biomass Commodity Network (RBCN), directeur van de TKI BBE en task leader van het IEA Bio-energy Trade Task40. Hij is lid van het renewable biomassa Business Platform, Expertgroep van de NTA8080 en Uitwerking Duurzaamheidscriteria in het kader van het SER-akkoord.Peter-Paul is verder plaatsvervangend CEO van het Sustainable Biomass Partnership (voormalig IWBP).