Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa

Sitemap  |  Index  |  Disclaimer    NL  |  EN    RSS Feed

Nieuws

Reactie staatssecretaris op advies dubbeltellingregeling

Datum: 19 juni 2014

Staatssecretaris Mansveld van IenM reageerde in een kamerbrief op het advies van de Commissie Corbey van maart 2014 over de dubbeltellingregeling voor betere biobrandstoffen. Zij is het op hoofdlijnen met de commissie eens, maar schaft dubbeltelling voorlopig niet af.

 

Staatssecretaris Mansveld deelt de voorkeur van de Commissie Corbey om op termijn meer te sturen op de Brandstofkwaliteitsrichtlijn (FQD) en op CO2-reductie in de hele keten, zo blijkt uit de kamerbrief van 11 juni 2014. De Europese richtlijn hernieuwbare energie (RED) schrijft voor dat het aandeel hernieuwbare energie in de transportsector in 2020 minstens 10% moet zijn. Om dit te behalen, beaamt de staatssecretaris, heeft het inzetten van de FQD als sturingsinstrument voordelen. Sturing op CO2-reductie in de fossiele keten zorgt daarbij voor de inzet van biobrandstoffen met een hogere CO2-reductie.

 

Concreet alternatief
De staatssecretaris kan zich voorstellen dat er een beter systeem ontwikkeld kan worden dan de huidige dubbeltellingregeling. Mansveld geeft echter aan dat een belangrijk element om de FQD sturend te maken voor de doelstelling uit de RED ontbreekt. Zolang er geen concreet alternatief in beeld is, wil de staatssecretaris niet in overweging nemen om de dubbeltelling af te schaffen, zoals de commissie op termijn adviseert. Dit zou zorgen voor onrust in de markt. De staatssecretaris geeft aan dat de dubbeltellingregeling een van de belangrijkste prikkels is voor bedrijven om te investeren in de ontwikkeling van geavanceerde biobrandstoffen.

 

Voorstel Europese Commissie
De Europese Commissie heeft beloofd om in oktober 2014 een voorstel te publiceren dat een nadere uitwerking geeft aan de Europese brandstofkwaliteitsrichtlijn. Staatssecretaris Mansveld wacht dit voorstel en de onderhandelingen af, voordat zij het sturen op de FQD in overweging kan nemen.

 

Downloads
Kamerbrief inzake het dubbeltelling-advies Commissie Corbey
Advies over de dubbeltellingregeling voor betere biobrandstoffen