Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa

Sitemap  |  Index  |  Disclaimer    NL  |  EN    RSS Feed

Nieuws

Voedseladvies Commissie Corbey in Trouw

Datum: 15 juli 2014

In een opiniestuk in Trouw pleit Dorette Corbey voor verduurzaming van de voedselsector.

 

Dorette Corbey schreef het opiniestuk naar aanleiding van het recente Advies Verduurzaming Voedselsector. De commissie wil hiermee aandacht vragen en oplossingen aandragen voor de problematiek rondom de stijgende vraag naar land voor voedsel en biomassa, terwijl maar beperkt land beschikbaar is. 

 

Duurzaamheidscriteria
De commissie roept op tot het verduurzamen van de voedselsector, door de verplichte duurzaamheidseisen die gelden voor biobrandstoffen ook toe te passen op voedsel. Efficiënt landgebruik en reductie van de broeikasgasuitstoot zouden ook voor voedsel verplichte criteria moeten zijn.

 

Markt voor duurzaam voedsel

Daarnaast moeten voedselleveranciers gestimuleerd worden om duurzaam voedsel te produceren. Net zoals leveranciers van benzine en diesel biobrandstoffen bijmengen, kunnen voedselproducenten bijvoorbeeld een percentage plantaardige eiwitten bijmengen in vlees. De overheid kan met afspraken of verplichtingen een markt voor duurzaam voedsel creëren.

 

Lees hier het volledige opiniestuk uit Trouw.