Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa

Sitemap  |  Index  |  Disclaimer    NL  |  EN    RSS Feed

Nieuws

Werkplan Commissie Corbey 2013-2015

Datum: 24 december 2013

In het nieuwe werkplan 2013-2015 presenteert de Commissie Corbey haar missie, uitgangspunten en beoogde resultaten en de plannen en werkwijze om die te bereiken. Afgelopen juli werd het mandaat van de Commissie Corbey wederom met twee jaar verlengd.

 

Het mandaat van de Commissie Corbey is bij de verlenging in 2013 onveranderd. De belangrijkste taak van de Commissie Corbey is adviseren over de inzet van biomassa in de hele biobased economy: energie, chemie en materialen. De adviezen gaan over mogelijkheden om de hoeveelheid duurzame biomassa te vergroten, en over het verwezenlijken van de hernieuwbare energiedoelstelling uit de Europese richtlijn hernieuwbare energie (RED).

 

Missie
De adviezen van de Commissie Corbey richten zich op de Nederlandse regering: wat kan Nederland doen, wat is aan Europa en welke (internationale) akkoorden zijn hiervoor nodig? In deze derde periode werkt de Commissie Corbey vanuit een gedeelde visie op de biobased economy van de toekomst naar concrete beleidsadviezen. Hoe ziet een duurzame biobased economy eruit in 2030 en hoe kunnen we die het beste bereiken? Hierover geeft de commissie zowel korte- als langetermijnadviezen.

 

Thema’s
De Commissie Corbey zal de komende twee jaar over meerdere thema’s adviseren, zowel gevraagd als ongevraagd. De verwachte adviezen voor de komende periode hebben betrekking op duurzaamheidscriteria voor vaste biomassa, dubbeltelling biobrandstoffen, duurzame productie en efficiënt gebruik van biomassa in de voedselsector, cascadering en Europese wet- en regelgeving.

 

Download Werkplan Commissie Corbey 2013-2015